पकेट डक्टर - गोल्ड

TDO लाई सोध्नुहोस् - गोल्ड
रू ११७ (कर सहित)
३० दिने

• गोल्ड प्याकेजमा २५% छुट • एक क्लिक बटनमा तपाईंको स्वाथ्य सम्बन्धी प्रश्न जवाफ पाउनुहोस् • तपाईंको रोजाईको कुनै शिर्षकबाट असिमित प्रश्न सोध्नुहोस् • डाक्टरहरु ९ बजे देखी राती ८ बजे सम्म उपलब्ध हुनेछन्, वर्षमा ३६५ दिन

सर्तहरू लागू हुनेछन् बारम्बार सोधिने प्रश्न